Oslos Fantastiske Folkehøgskole

Drømmen om en fantastisk folkehøgskole

 

Velkommen til Oslos fantastiske folkehøgskole, en skole litt utenom det vanlige, et sted der fantasi og kreativitet står i fokus. Skolen er fortsatt i oppstartsfasen og planen er å ta in det første kullet med elever høsten 2014, forutsatt at det er norske ungdommer der ute som er interessert i prosjektet vårt.

 

Folkehøgskolebevegelsen har spilt en viktig rolle i norsk skolehistorie. Grundtvig sine tanker og ideer er minst like relevante i dag som de var på attenhundretallet. Men selv om mange folkehøgskoler opplever å få rekordmange søkere år etter år har det i løpet av de siste 28 årene har det til nå kun hvert startet en ny folkehøgskole her i landet, samtidig som flere folkehøgskoler har blidt lagt ned i samme periode. Gjennomsnittsalderen til norske folkehøgskoler er ikke langt unna 90 år. Så for at folkehøgskolebevegelsen skal kunne fortsette å vokse er det behov for nytt blod. Noen må tørre å tenke nytt, noen må tørre å satse. Det er der vi kommer inn. Vi ønsker å bygge en skole som har beina trygt plantet i norske folkehøgskole tradisjonen, samtidig skal vi ha blikket vårt være rettet utover mot framtiden.

 

I tillegg til arven fra Grundtvig er denne skolen også inspirert av en mye nyere bevegelse. I 2002 gikk fire Oslo basert foreninger sammen for å danne Hyperion: Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F). Målet med Hyperion var å skape en paraplyorganisasjon for hobbyforeninger som falt utenfor de tradisjonelle norske barne- og ungdomslagene som musikkorps, idrettslag og speideren. Hyperion ble et samlested for folk interesser som data, science fiction, fantasy, rollespill brettspill, laiv, osv. Formuleringen "fantastiske fritidsinteresser" ble valgt for å være inkluderende, samtidig er det et utrolig treffende begrep. I dag har det fantastiske miljøet i Norge vokst seg stort takket være organisasjoner som Hyperion, Fantasiforbundet og Forward Motion.

 

Målet med OFF er å bringe sammen det fantastiske med Grundtvigs ideer om en skole for livet. Vi vil skape en arena hvor mennesker med fantastiske interesser kan møtes og der fantasien og kreativiteten kan blomstre. Vi ønsker å tilby unike linjer med fag og opphevelser du ikke finner på andre skoler. Den foreløpige planen er å starte opp 5 linjer dedikert til henholdsvis E-sport, Spillutvikling, Japan, Teknologi og Middelalderen/Vikingtiden. Dette er 5 fantastiske interesseområder som alle har to ting til felles. For det første er det ting ungdom er interessert i og ønsker å lære mer om. For det andre er disse interesseområdene sterkt underrepresentert, eller i noen tilfeller ikke til stede i det hele tatt, på dagens folkehøgskoler.

 

Da er det bare en viktig ting det gjenstår å fortelle dere. Det er nemmelig en liten hake ved hele prosjektet. Den enkleste måten å si det på er vel å si at "Oslos Fantastiske Folkehøgskole ikke eksisterer i virkeligheten". Problemet med det utsagnet er at det bygger på en alt for snever oppfattning av virkeligheten. OFF har foreløpig ikke ting som et skolebygg, ansatte, eller penger. Mangelen av disse tingene kan potensielt skape hindringer i det lange løp. Så la oss heller fokusere på tingene vi har. Vi har en ide' og vi har en nettside. Og hvis vi har lært noe de 10 siste årene så er det at man kan komme langt med en god ide' og en nettside. Så kanskje er det noe optimistisk å satse på oppstart høsten 2013. Men hva med 2015? Eller 2023? La oss tenke litt langsiktig her folkens.

 

Vi sees til høsten 20XX, det kommer til å bli et fantastisk folkehøgskoleår.

 

 

 

Olav Helland

Prosjektleder OFF